Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

WYJAZD STUDYJNY 

„Poszukiwanie inspiracji, jako źródła dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny na obszarach wiejskich”

W dniach 21 - 23 września liczna grupa liderów z obszaru działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, tj. z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków uczestniczyła w wyjeździe studyjnym. Tym razem gościliśmy na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień w malowniczych okolicach Kazimierza Dolnego. Wyjazd zorganizowany został w ramach operacji pn.  „Poszukiwanie inspiracji, jako źródła dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny na obszarach wiejskich”.

Pierwszy dzień rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami LGD „Zielony Pierścień” . Grupa zapoznała się z działaniami realizowanymi w latach 2009-2021 w kontekście wdrażania LSR. Następnie wysłuchała wykładu dot. wykorzystania lokalnych zasobów. Jak jest rola lokalnych produktów  w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zielony Pierścień” a w szczególności certyfikacja produktów znakiem marki lokalnej, produkcja, sprzedaż, dystrybucja  na przykładzie powstałych rodzinnych mikroprzedsiębiorstw.

Następnie uczestnicy odwiedzili mikroprzedsiębiorstwo „Manufaktura Różana” ze Starej Wsi  w Gminie Końskowola. Jest to rodzinna przetwórnia, która wytwarza głównie produkty z płatków i owoców dzikiej róży oraz roślin z rodziny różowatych. Poznali historię tego miejsca oraz zdrowotne walory oferowanych produktów, które zawierają wiele witamin i mikroelementów . Surowiec do produkcji pochodzi z własnych plantacji Państwa Mazurkiewiczów a przetwory wytwarzane są ręcznie według domowych, sprawdzonych receptur. Większość produktów wpisana jest na Listę Produktów Tradycyjnych, a wszystkie posiadają Certyfikat Produktu Lokalnego.

Kolejny dzień  rozpoczął się wykładem o zrealizowanych  projektach  sieciowych z udziałem LGD „Zielony Pierścień” ukierunkowanych na współpracę na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym,  utworzenia  sieci szlaków rowerowych o długości ponad 500 km tworzącej warunki  do  rozwoju przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych i rozwijających turystykę na obszarze LGD, utworzenia szlaku kajakowego na rzece Wieprz. Zaprezentowano również lokalne  inicjatywy  społeczne  w  ramach  projektów  regrantingowych finansowanych   z   programu szwajcarskiego.

Po ogromnej dawce wiedzy grupa udała się z wizytą  do kolejnego  mikroprzedsiębiorstwa „Siedlisko  Małgorzaty" w Cholewiance – jednej   z   inicjatyw gospodarczych (rękodzieło) w ramach Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja". Właścicielka  firmy Pani Małgorzata Urban  jest  jednocześnie  prezesem Stowarzyszenia Twórców  Ludowych  i  Rękodzieła Artystycznego  w  Kazimierzu  Dolnym. Od 30 lat kontynuuje rodzinne tradycje w wytwarzaniu palm wielkanocnych. Rozwija swoje pasje rękodzielnicze także w innych dziedzinach jak np. tradycyjne tkactwo czy garncarstwo. Uczestnicy odwiedzili izbę tradycji ludowych oraz pracownię, w której tworzy rękodzieło oraz prowadzi zajęcia dla pasjonatów sztuki ludowej dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Regionalnym Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej” w Celejowie (gm.  Wąwolnica). Uczestnicy  wysłuchali wykładu dot. lokalnych inicjatyw na rzecz społecznej integracji, rozwoju obszaru (w tym turystyki i dziedzictwa). Niezwykłe miejsce w którym  można się przenieść  w czasie. Funkcjonuje tutaj  Mała papiernia, gdzie  własnoręcznie można  stworzyć swój arkusz papieru czerpanego, ozdobić go i zabrać na pamiątkę. Pokazy i warsztaty wyrobu papieru czerpanego organizowane są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Następnie grupa udała się do dworku Kossaków w Kośminie nad Wieprzem - miejsca urodzin Zofii Kossak, wybitnej polskiej pisarki. Jest to wspaniały, zrewitalizowany  obiekt  w ramach LSR z programu LEADER i siedziba LGD „Zielony Pierścień. W sąsiedztwie dworku teren zagospodarowany został na przystań kajakową nad Wieprzem wraz z bazą kempingową w ramach programu LEADER i Programu Szwajcarskiego. W miejscu tym  można rozpoczynać lub kończyć spływy kajakowe, spacery i marsze nordic walking, wyprawy rowerowe, wycieczki ornitologiczne czy przejażdżki konne. Tutaj piękno natury przenika się z ciekawą historią miejscowości i okolic.

 „Moje Owoce” mikroprzedsiębiorstwo powstało w 2012 roku. Firma została założona przez właścicielkę, panią Marię Figiel, która od przeszło 30 lat wraz z mężem i prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie malin. Uczestnicy wysłuchali prezentacji działalności, skosztowali  wyrobów (musy, soki, powidła, galaretki z owoców) i zapoznali się ze zrealizowanymi projektami.

Swoją działalność zaprezentowały również Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto, które przedstawiły realizowane działania  w ramach wymiany  doświadczeń.

Ostatni dzień zakończył się wykładem na temat  działalności Kół Gospodyń Wiejskich na obszarze działalności LGD „Zielony Pierścień”. Na zakończenie uczestnicy udali się Bursztynowym Szlakiem Greenways w Kazimierzu Dolnym, podziwiając dziedzictwo lokalne: Górę Trzech Krzyży, Duży Rynek oraz zamek.

Podczas wyjazdu liderzy zdobyli dodatkową wiedzę, poznali przykłady istniejących rozwiązań, niedostępnych na naszym obszarze co w przyszłości może zaowocować i przyczynić się do realizacji podobnych działań na obszarze LGD Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

Wyjazd studyjny wspófinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacja -  dobre praktyki - pobierz

GALERIA -

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
14
Lipiec
2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo