Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

1. BEZPŁATNE DORADZTWO W SIEDZIBIE LGD

W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy potencjalnych beneficjentów do korzystania z bezpłatnego doradztwa w siedzibie biura Stowarzyszenia w Starym Mieście (ul. Główna 3). Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem doradztwa, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 2/05/2017 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 23 maja 2017 roku  - pkt. 2(ppkt. 2.3) Doradztwo punktowane w ramach Kryteriów wyboru operacji rozumiane jest jako doradztwo osobiste w biurze najpóźniej 5 dni przed zakończeniem naboru wniosków, co musi być poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych.

REGULAMIN DORADZTWA - POBIERZ

 

2. INFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH WNIOSKODAWCÓW.

Informujemy, iż każdy potencjalny wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek  o przyznanie  pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 musi posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTÓW, nadawany w trybie przepisów krajowych o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przypominamy również o konieczności uaktualnienia danych w już dokonanych wpisach. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym jest załącznikiem do składanych  wniosków.

Aby taki numer otrzymać lub zgłosić zmiany we wpisie do ewidencji należy złożyć wypełniony wniosek do Biura Powiatowego Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa, które mieści się w Koninie, ul. Hurtowa 1.

Wniosek można również  pobrać bezpośrednio ze strony ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

3.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Formularz w wersji edytowalnej (Excel) znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Czerwiec
2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo