Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

  • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z). Wzór wniosku w wersji 5z obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

 

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z


Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.34MBDodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z


Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.18MB
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5zWniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z.pdf 1.00MB
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z


Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.pdf 0.68MB
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z


Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.77MB
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z


Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_192​_I​_5​_z.pdf 0.21MB

 

2) Biznesplan (wersja 5z)

 

 

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z


Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.49MB
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z


Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.docx 0.13MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z


Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.docx 0.12MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z


Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.50MB
Biznesplan Tabele finansowe​_19.2​_inne​_5z


BP​_19​_2​_I​_5z​_TabFinans.xlsx 0.03MB
Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z


Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.03MB
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z


Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.70MB

 

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

 

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa


Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa


Osw​_MSP.pdf 0.62MB
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa


Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.27MB

 

 II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

III. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

WNIOSKI ARCHIWALNE

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania


KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Maj
2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo