Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

SPOTKANIE INFORMACYJNE  DLA MATURZYSTÓW

 

Ruszyła XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w związku z czym zachęcamy  do uczestnictwa w tegorocznym programie stypendialnym. Do składania wniosków o stypendium na pierwszy rok studiów zapraszamy ambitnych i zdolnych  tegorocznych maturzystów z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków , którzy posiadają rekomendację Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie".

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

W roku akademickim 2021/2022 stypendium pomostowe będzie wynosiło 7000,00zł i będzie wypłacane w następującej wysokości:  1.200 zł w październiku i listopadzie, 1.100 zł w grudniu, 500 zł od stycznia do lipca na indywidualne konto stypendysty.

Aby ubiegać się o stypendium w XX edycji programu (2021/2022) należy:

1) ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i być maturzystą z 2021 roku;

2) zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

3) mieszkać na obszarze gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków.

Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

4) pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

5) osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

6) posiadać rekomendację Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Jak złożyć wniosek?

I krok  – Uzyskanie rekomendacji

Osoby ubiegające się o stypendium pomostowe winny posiadać rekomendację Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". Uzupełniony wniosek o udzielenie rekomendacji należy złożyć w biurze Stowarzyszenia (ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto) lub przesłać na adres: lgd@stare-miasto.pl najpóźniej do dnia 2 sierpnia.

Kandydaci którzy uzyskają rekomendację Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 6 sierpnia 2021.

Wniosek o rekomendację - pobierz

II krok  – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia  on-line wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl  do  dn.16 sierpnia 2021 (do godz.16.00)  .

Na pytanie: „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, udzielają odpowiedź twierdzącej  wpisując „Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

III krok  – złożenie wniosku

Kandydat winien wydrukować   wniosek wygenerowany on-line, podpisać  i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarczyć pod adres Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.

Regulamin - pobierz

KALENDARZ WYDARZEŃ
14
Lipiec
2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo