Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast
Logo - Solidarni07.07.2023

Od dnia 7 lipca 2023 r. została uruchomiona internetowa aplikacja do składania wniosków w XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dostęp do formularza znajduje się na stronie Programu Stypendiów Pomostowych: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/

Do składania wniosków o stypendium na pierwszy rok studiów zapraszamy tegorocznych maturzystów z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków , którzy posiadają rekomendację Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". 


Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/  oraz w siedzibie Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie",  ul. Główna 3 w Starym Mieście lub pod nr tel. 665 550 131.

Osoby ubiegające się o stypendium pomostowe winny posiadać rekomendację Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". Uzupełniony wniosek o udzielenie rekomendacji należy złożyć w biurze Stowarzyszenia najpóźniej do 27 lipca br.

! Wniosek  o udzielenie rekomendacji - pobierz

REGULAMIN - pobierz

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza serdecznie tegorocznych maturzystów z obszaru działania LGD na spotkanie informacyjne dot. możliwości uzyskania stypendium pomostowego  na I rok studiów, które odbędzie się 18 lipca o godz. 16:00  w siedzibie Stowarzyszenia w Starym Mieście (ul. Główna 3).

W celu potwierdzenia uczestnictwa, proszę o kontakt tel. pod nr tel. 665 550 131.


 

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia, lub  jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

W roku akademickim 2023/2024 stypendium pomostowe będzie wynosiło 7000,00zł i będzie wypłacane w następującej wysokości:  1.200 zł w październiku i listopadzie, 1.100 zł w grudniu, 500 zł od stycznia do lipca na indywidualne konto stypendysty.

Aby ubiegać się o stypendium w XXII edycji programu (2023/2024) należy:

1) ukończyć szkołę  w 2023 r. i być maturzystą z 2023 roku;

2) posiadać obywatelstwo polskie lub posiadać Kartę Polaka

3) zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

4) mieszkać na obszarze gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków.

Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

5) pochodzić z rodziny w której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

6) osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

7) posiadać rekomendację Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Jak złożyć wniosek?

I krok  – Uzyskanie rekomendacji

Osoby ubiegające się o stypendium pomostowe winny posiadać rekomendację Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". Uzupełniony wniosek o udzielenie rekomendacji należy złożyć w biurze Stowarzyszenia (ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto) lub przesłać na adres: lgd@stare-miasto.pl najpóźniej do dnia 27 lipca.

Kandydaci którzy uzyskają rekomendację Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 1 sierpnia 2023.

Wniosek o rekomendację - pobierz

II krok  – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia  on-line wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl  do  dn.18 sierpnia 2023 (do godz.16.00)  .

Na pytanie: „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, udzielają odpowiedź twierdzącej  wpisując „Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

III krok  – złożenie wniosku

Kandydat winien wydrukować   wniosek wygenerowany on-line, podpisać  i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarczyć pod adres Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto do dnia 28 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00.

KALENDARZ WYDARZEŃ
14
Lipiec
2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo