Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast
Logo - Solidarni31.10.2023

W dniu  31 października 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” Pan Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zawarł kolejne dwie umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Umowy podpisali wnioskodawcy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”:

1)      Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście reprezentowana przez Ks. Mirosława Dereszewskiego Proboszcza Parafii

Tytuł operacji : Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę wiat,

Kwota pomocy : 101 056,00 zł.

2)      Gmina i Miasto Tuliszków reprezentowana przez Pana Krzysztofa Romana - Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przy kontrasygnacie skarbnika Pani Anny Nawrockiej

Tytuł operacji : Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – etap II.

Kwota pomocy : 102 380,00 zł

Udzielone wsparcie dotyczy Tworzenia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli : Pan Dariusz Puchała – Wójt Gminy Stare Miasto, Pan Ireneusz Ćwiek – Prezes Stowarzyszenia, Pan Zenon Matuszewski – Członek Zarządu.

Beneficjentom gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji operacji !

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Maj
2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo