Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

 SPOTKANIA KONSULTACYJNE NA OBSZARZE LGD

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zakończyło cykl  6 spotkań konsultacyjnych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Zaproszenia skierowano do mieszkańców gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru. Pierwsze ze spotkań odbyło się 28 lipca w Urzędzie Miejskim w Golinie, kolejnego dnia, tj. 29 lipca zainteresowani spotkali się w Bibliotece Publicznej w Grodźcu. Następne ze spotkań odbyło się 1 sierpnia w siedzibie Stowarzyszenia w Starym Mieście.  Czwarte spotkanie zorganizowano 2 sierpnia w Hali Widowiskowo – Sportowej w Rychwale. Kolejne odbyło się 3 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków. Cykl spotkań zakończyło spotkanie zorganizowane w dniu 4 sierpnia w Urzędzie Gminy Rzgów.

Konsultacje dotyczyły: analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans obszaru, diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału oraz identyfikacji grup docelowych.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na dokładne zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru.

Spotkania z mieszkańcami przeprowadziły Iwona Bańdosz oraz Anna Lendzioszek. Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym tworzeniem nowej LSR za aktywny udział w spotkaniach.

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie: 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie".

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych, mających na celu, opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy udziale mieszkańców naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania i realizację zaplanowanych w niej założeń. Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER a w szczególności na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

Konsultacje będą dotyczyły:

– analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans obszaru

– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału,

– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

– identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w poprzednich latach jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie: 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie"

Terminy spotkań dostępne poniżej:

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Czerwiec
2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo