Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

W dniu 17 maja 2024 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie 2024.   W ramach naboru wpłynęło 12 wniosków, na łączną kwotę  ok. 70 000 zł.   Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznym konkursie.    O wynikach Konkursu poinformujemy w kolejnych wiadomościach.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE

W dniu 16 kwietnia br. w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji w ramach Programu Działaj Lokalnie. Uczestników spotkania powitała Pani Agnieszka Szczecińska – sekretarz Stowarzyszenia.
W czasie spotkania Pani Iwona Bańdosz – koordynator Programu przedstawiła zagadnienia dotyczące konkursu realizowanego w ramach Programu DziałajLokalnie, obsługę generatora wniosków, omówiła wymagania formalne i merytoryczne. Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom przygotowanie wniosku konkursowego stanie się prostsze, a tematyka projektów przyczyni się do wspierania lokalnej społeczności.
Dziękujemy za tak liczny udział w spotkaniu i zapraszamy do składania wniosków, nabór trwa do 17 maja 2024 roku !
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i ODL Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie".
 
 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

LOKALNY KONKURS GRANTOWY

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie, który rozpoczyna się 14 kwietnia 2024 r. i potrwa do 14 maja 2024 r.

W konkursie „Działaj Lokalnie 2024” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

1) TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 17 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r., do godziny 23:59.

2) SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA SPOŁECZNEGO, który jest dostępny na https://generatorspoleczny.pl/

3) GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków

4) ŁĄCZNA PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55 000 zł

5) MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA POJEDYNCZEGO PROJEKTU: do 6 000 zł

6) OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od czerwca do  grudnia 2024 r.

7) CZAS TRWANIA PROJEKTU: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy

8) WNIOSKODAWCY:

- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- grupy nieformalne (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w:

Regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2024” - pobierz

Wnioski do wglądu: 

Wniosek DL - NGO - pobierz

Wniosek DL - GN (grupa nieformalna) - pobierz


 

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Czerwiec
2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo