Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie pracami nad określeniem  kluczowych kierunków rozwoju obszaru gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków na nowy okres programowania, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma charakter anonimowy, a zgromadzone dane pozwolą na wyznaczenie nowych celów i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju, zapewniających jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Ankieta - pobierz

Zachęcamy również do wypełniania arkuszy pomysłów, w którym należy przedstawić, co Pani/Pan chciałaby/chciałby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD.

Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zadań społecznych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa. Informujemy, że podane poniżej informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” wyłącznie na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Arkusz pomysłu - pobierz   

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Maj
2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo