Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

 DZIAŁAJ LOKALNIE 2023

Ogłoszenie o konkursie i niezbędne dokumenty:

Pliki do pobrania:

 •  REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO - pobierz
 • WNIOSEK (WZÓR) NGO - pobierz
 • WNIOSEK (WZÓR) GN - pobierz
 •  KARTA OCENY FORMALNEJ - pobierz
 • OGŁOSZENIE O LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM - pobierz

 

WYNIKI KONKURSU  "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2023

W dniu 20 czerwca 2023 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej, która dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegało 10 wniosków, wszystkie otrzymały dofinansowanie.  Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  55 000,00 zł.  Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektów.

LISTA RANKINGOWA - POBIERZ

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI 2023 (INFORMACJA I GALERIA) - POBIERZ

 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2022 

Ogłoszenie o konkursie i niezbędne dokumenty:

Pliki do pobrania:

 •  REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO - pobierz
 • WNIOSEK (WZÓR) - pobierz
 • KARTA OCENY FORMALNEJ - pobierz
 • OGŁOSZENIE O LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM - pobierz

  

WYNIKI KONKURSU  "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2022

W dniu 27 czerwca 2022 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej, która dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegało 11 wniosków, 8 otrzymało dofinansowanie.  Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  24 000,00 zł.  Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektów.

LISTA RANKINGOWA - POBIERZ

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI 2022 (INFORMACJA I GALERIA) - POBIERZ

 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

Ogłoszenie o konkursie i niezbędne dokumenty:

Pliki do pobrania:

 •  REGULAMIN  LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO - pobierz
 •  WNIOSEK (WZÓR) - pobierz
 •  KARTA OCENY FORMALNEJ - pobierz
 •  OGŁOSZENIE O KONKURSIE GRANTOWYM - pobierz

 

WYNIKI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2021

W dniu 31 maja  2021 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej w celu wyłonienia najciekawszych   projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie 2021. W ramach konkursu wpłynęło 14 wniosków. Złożone wnioski  podlegały dalszej ocenie formalnej i  merytorycznej.  Z pośród złożonych wniosków  8 otrzymało dofinansowanie.  Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  24 000,00 zł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji działań!

Lista wniosków wybranych - pobierz

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI 2021 (INFORMACJA I GALERIA) - POBIERZ

 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

Ogłoszenie o konkursie i niezbędne dokumenty:

Pliki do pobrania:
 

 

WYNIKI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2020

W dniu 29 lipca 2020 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia najciekawszych   projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie 2020. W ramach konkursu wpłynęło 10 wniosków. Złożone wnioski  podlegały dalszej ocenie merytorycznej, z pośród których 8 otrzymało dofinansowanie.  Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  24 000,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy!

Lista wniosków wybranych - pobierz

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI 2020 (INFORMACJA I GALERIA) - POBIERZ

 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2019

 Ogłoszenie o konkursie i niezbędne dokumenty:

Pliki do pobrania:


WYNIKI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2019

W dniu 4 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia najciekawszych   projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie 2019. W ramach konkursu wpłynęło 15 wniosków. Jeden wniosek odpadł na etapie formalnym a 14 podlegało dalszej ocenie merytorycznej, z pośród których 8 otrzymało dofinansowanie.  Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  24 000,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy!

Lista wniosków wybranych - pobierz

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI 2019 (INFORMACJA I GALERIA) - POBIERZ

 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2018 

WYNIKI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2018

W dniu 11 czerwca 2018 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia najciekawszych   projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie 2018. Ocenie podlegało 9 wniosków, z pośród których 5 otrzymało dofinansowanie.  Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi  15 000,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy!

 

NABÓR ZAKOŃCZONY!

Z dniem 25 maja br. zakończył się nabór wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”. Na 17 wniosków zarejestrowanych w systemie - 9 zostało złożonych. Wnioski poddane zostały ocenie formalnej a następnie skierowane do oceny  merytorycznej. Dziękujemy wnioskodawcom z gmin: Golina, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto  i Tuliszków za złożone wnioski a pozostałych wnioskodawców zachęcamy do składania już za rok.

                                                                                                                                                                                                                                                GALA "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2018

We wtorkowe popołudnie 10 kwietnia,  w Golinie odbyła się Gala podsumowująca Program "Działaj Lokalnie" 2017. Prezentacji efektów Działaj Lokalnie na obszarze Stowarzyszenia dokonała Pani Iwona Bańdosz – koordynator Programu Działaj Lokalnie. Przedstawiła wraz z grantoiorcami wybrane inicjatywy realizowane w ramach programu. Gala była wspaniałą okazją do wspólnej rozmowy na temat zrealizowanych projektów, wymiany doświadczeń, inspiracji oraz poznania liderów społecznych, działających na rzecz swojej lokalnej społeczności.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie”2017  wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniły  się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

 

 DZIAŁAJ LOKALNIE  2017

Konsultacje w trakcie trwania naboru:

- poniedziałek 15:30 - 17:00

- środa 15:30 -17:00

Pliki do pobrania:

 

WYNIKI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2017

W dniu 19 czerwca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia najciekawszych   projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie X . Komisja dokonała oceny  8 wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Komisja postanowiła dofinansować  5  projektów na łączną kwotę 15 000,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy!

- Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie

- Lista wniosków, które nie otrzymały dofinansowania

 

 DZIAŁAJ LOKALNIE  2016

Konsultacje w trakcie trwania naboru:

- we wtorki od 15:30 do 17:00

- w czwartki od 15:30 do 17:00

 Pliki do pobrania: 

 

WYNIKI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2016

W dniu 6 czerwca 2016 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia najciekawszych projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie IX . Komisja dokonała oceny  10 wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Komisja postanowiła dofinansować  5  projektów na łączną kwotę 15 000,00 zł. Zwycięzcom gratulujemy!

Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie

- Lista wniosków, które nie otrzymały dofinansowania


KALENDARZ WYDARZEŃ
11
Grudzień
2023
Imieniny: Waldemar, Damazy
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo